donderdag 26 juni 2014

Naar de Heidestraat te Ranst II... / To the Heidestraat in Ranst II...

Mijn laatste, vroege lentewandeling maakte ik op 02/04/2014...  Ze ging naar de Heidestraat te Ranst...

My last, early springtime walk I've made on 02/04/2014...  It went to the Heidestraat in Ranst...
Het Safipad te Ranst... / The Safi-path in Ranst...


Daar ligt de Sint-Gummarusstraat te Ranst... / There is the Sint-Gummarusstraat in Ranst...


De Sint-Gummarusstraat...  Links begint de Heidestraat... / The Sint-Gummarusstraat...  To the left starts the Heidestraat...
De Heidestraat te Ranst... / The Heidestraat in Ranst...