maandag 23 juni 2014

Bewolkte Wandeling rond Lier... / Cloudy Walk around Lier...

Sommige wandelingen worden afgebroken omdat er wolken verschijnen of omdat weersverbeteringen uitblijven...  Deze wandeling is een goed voorbeeld van het laatste...  Ik heb ze gemaakt op 03/04/2014...

I need to return home on some of my walks, because I run into clouds or expected improvements in the weather don't materialize...  The walk is a good example of the last...  I've made it on 03/04/2014...
Naar Anderstad, om een kijkje te gaan nemen... / To Anderstad in order to take a look...


Er is genoeg blauw in de lucht om te vertrekken... / There is enough of blue in the sky to go on a walk...


Tussen de dijk langs de Nete en de Ouderijstraat... / In between the dyke alongside the Nete and the Ouderijstraat...


De Ouderijstraat te Lier... / The Ouderijstraat in Lier...


Met het landgoed 'De Ringen', eigendom van Dries van Noten... / With the country-estate 'De Ringen', owned by Dries van Noten...


De dijk langs de Nete, in de richting van Duffel... / The Dyke, alongside the Nete, in the direction of Duffel...
De verwachte weersverbetering... / The expected improvement in the weather...


Ik geef het op en keer terug naar huis... / I give up and return home...
Via de Bremstraat te Lier... / Via the Bremstraat in Lier...