zaterdag 21 januari 2017

De Schappen. / The Shelves.

Ik heb me de laatste tijd bezig gehouden met het creeren van ruimte om m'n landschapjes te kunnen maken en te plaatsen, eenmaal ze af zijn.

Lately, I've been busy with creating enough space in my home, in order to make my landscapes and to put them, once they're finished.


Dit is m'n nieuwe werktafel.  Hierop moest ik 8 weken wachten, voordat ze geleverd werd. / This is my new worktable.  I needed to wait 8 weeks before it was delivered.


Dan werd het tijd om m'n schappen te maken.  Ze meten 2.00 x 0.60 meter.  Hier staat er één te drogen. / Then, it was time for my shelves.  The measuremets are 2.00 x 0.60 meter.  Here one is drying.

En hier staan ze wachten tot ik ze kan plaatsen. / Here, they're waiting until I can place them.


De haken zitten al in de muur. / The hooks are already placed against the wall.


Dan dienen alle spotjes gemaakt te worden.  Een erg tijdrovende bezigheid (voor mij althans). / I have to attach all the sportlights to electric wires.  Very time consuming (for me anyway).Daarna moeten de lampen op de planken worden gezet. / After that, the lights need to be placed on the shelves.De eerste schappen worden op de haken gezet.  En de spots werken naar behoren. / The first shelves are being placed on the hooks.  The lights work as intended.Al snel volgt de rest. / Soon the rest follows.


De verlichting doet het. / The lights are working.Het eindplaatje. / The result.


M'n eerste landschapje heeft z'n plaats gevonden. / My first landscape has found its place.


Alles lijkt klaar om aan m'n tweede landschapje te beginnen.  Ware het niet dat de Vlaamse regering besloten heeft om de subsidiering van onze dienst met assistenten drastisch te wijzigen (omwille van budgetaire redenen).  Voor het moment ben ik nog te druk bezig met vergaderingen bij te wonen en het afsluiten van overeenkomsten met al m'n hulpverleners om ongestoord te kunnen bouwen.  Maar in maart zal het nieuwe systeem in werking treden en krijg ik de tijd om me met het tweede landschapje bezig te houden. / Everything seems to be ready to start with my second landscape.  But the Flemish government has decided to drasticly change the way our service with assistants will be financed (because of budgetary reasons).  So, at the moment, I'm still too busy with attending meetings and closing contracts with all my caregivers to be able to build undisturbed.  In March, however, the new way of financing will start and then I have time to begin at my second landscape.