vrijdag 30 januari 2015

Lier - Emblem - Kessel - Lier III. / Lier - Emblem - Kessel - Lier III.

Dit is het verslag van de wandeling Lier - Emblem - Kessel - Lier, gemaakt op 16/07/2014.

This is the report of the walk Lier - Emblem - Kessel - Lier, that I've made on 17/07/2014.


De Rantsesteenweg in Ranst. / The Rantsesteenweg in Ranst.


De Elzenweg in Ranst. / The Elzenweg in Ranst.


Hutveld in Ranst. / Hutveld in Ranst.