zaterdag 19 juli 2014

Zonsondergang. / Sunset.

Dit is het verslag van de zonsondergang van 23/06/2014...  Het was een harde zonsondergang die me verhinderde om veel beelden te schieten van de eigenlijke zonsondergang...  Ook was ik te laat vertrokken, zodat verschillende foto's geel uitsloegen...  Maar één van de beelden beschouw ik tot de beste die ik ooit getrokken heb...

This is the report of the sunset of 23/06/2014...  It was a hard sunset, which prevented me to shoot a lot of pictures from the actual sunset...  I left too late, so different pictures turned too yellow...  But one of the pictures, I consider to be one of the best images I've ever shot...
De Lisperstraat te lier...  Dit is één van mijn beste foto's die ik ooit getrokken heb... / The Lisperstraat in Lier...  This is one of my best pictures, I've ever taken...
De Grote Markt in Lier... / The Grote Markt in Lier...


Het Zimmerplein te Lier... / The Zimmerplein in Lier...


De brug aan het Zimmerplein te Lier... / The bridge at the Zimmerplein in Lier...


Onderweg naar Anderstad... / Along the way to Anderstad...


De ingang van Anderstad... / The entry to Anderstad...


In Anderstad, het natuurgebied van Lier... / In Anderstad, the nature-reserve of Lier...


Onderweg naar Lier... / Along the way to Lier...


De Grote Markt in Lier... / The Grote Markt in Lier...